افزایش ظرفیت اتاق عقد حرم حضرت معصومه(س) به ۷۰ عقد در روز

ظرفیت اتاق عقد حرم حضرت معصومه(س) به مناسبت میلاد امام علی(ع) از دو اتاق به سه اتاق افزایش یافته که خادمان حرم مطهر در مجموع روزانه پذیرای حدود ۷۰ متقاضی خواهند بود. ، به دنبال افزایش درخواستهای مردمی برای انجام عقد ازدواج، ظرفیت اتاق عقد حرم مطهر…

Latest News

Related articles