افزایش قیمت شن و ماسه در دماوند تخلف است

دماوند- رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت دماوند با اشاره به اینکه نرخ شن و ماسه در دماوند هیچ افزایشی نداشته گفت: افزایش قیمت توسط واحدهای معدنی دماوند تخلف است. ، آرش آقاجان احمدی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: پیرو درج خبری مبنیبر افزایش…

Latest News

Related articles