افزایش مبتلایان کرونا در استان بوشهر/ بیمارستان صحرایی آماده شود

بوشهر – استاندار بوشهر گفت: با توجه به افزایش سرایت ویروس کرونا در سطح استان و افزایش تعداد بستریها، باید تجهیزات مورد نیاز برای بیمارستان صحرایی آماده و فراهم شود. ، عبدالکریم گراوند بعد از ظهر پنجشنبه در نشست ستاد استان بوشهر اظهار داشت: در حال…

Latest News

Related articles