افزایش چشمگیر بیماران کرونایی در همدان

همدان_سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی همدان گفت: متاسفانه با افزایش روند بیماری کرونا در استان همدان مواجه هستیم. ، محمد طاهری اظهار کرد: متأسفانه با افزایش روند بیماری کرونا در استان همدان مواجه هستیم. به طوری که شهرستانهای اسدآباد و بهار به رنگ زرد،…

Latest News

Related articles