افزایش ۴ برابری تخریب و تصرف اراضی ملی و مراتع در اهر

، رسول خدابخش عصر امروز در جلسه کنترل و مقابله با ساختوسازهای غیرمجاز در شهرستان اهر با اشاره به اینکه شهرداری اهر باید پلیس ساختمان را جهت کنترل ساختوسازها فعال کند، اظهار کرد: عمده ساختوسازهای غیرمجاز در حاشیه شهر اتفاق میافتد و در حریم شهر اهر…

Latest News

Related articles