افزایش ۹ درصدی صید ماهیان استخوانی از دریای خزر

رشت- مدیرکل شیلات گیلان با اشاره به افزایش ۹ درصدی صید ماهیان استخوانی از دریای خزر، گفت: ۵۸ درصد ماهیان صید شده از نوع ماهی سفید است. ، عظیم مدبری روز شنبه در گفتگویی با اشاره به روزهای پایانی فصل صید ماهیان استخوانی از دریای خزر، اظهار کرد: از ۲۰…

Latest News

Related articles