اقدامات بایدن نمادین است/ لزوم اقدامات اجرایی برای لغو تحریمها

، گروه بین الملل- عبدالحمید بیاتی: بیش از دو ماه از آغاز به کار دولت جدید آمریکا گذشته و به رغم آنکه «جو بایدن» در زمان رقابتهای انتخاباتی وعدههای زیادی در خصوص تغییر رویه دولت خود و دوری جستن از سیاستهای ترامپ را داده بود، اما در دو ماه گذشته چنین…

Latest News

Related articles