المپیاد علمی دانشجویی در دانشگاه رازی کرمانشاه برگزار شد

کرمانشاه- المپیاد علمی دانشجویی در دانشگاه رازی کرمانشاه همزمان با ۹ دانشگاه دیگر در کشور برگزار شد. ، بیست و پنجمین المپیاد علمی دانشجویی سال ۱۳۹۹، هشت صبح امروز جمعه در دانشگاه رازی کرمانشاه برگزار شد. این المپیاد به صورت تشریحی برگزار و تا ساعت…

Latest News

Related articles