امدادرسانی به ۴۲ حادثه نوروزی در اردبیل

عزتالله ضربی در گفتوگو با ، اظهار کرد: از ۲۰ اسفندماه طرح امداد و نجات نوروزی هلال احمر در اردبیل شروع شده و با توجه به اینکه اردبیل یکی از استانهای مقصد سفر است، جمعیت هلال احمر با تمام اکیپها و پایگاههای ثابت و سیار در خدمترسانی به هموطنان در…

Latest News

Related articles