امضای ۵ توافقنامه مشترک میان بغداد و ریاض

به نقل از بغداد الیوم، هیئت بلندپایه عراقی که به ریاست مصطفی الکاظمی به عربستان سفر کرده بود با مقامات بلندپایه عربستانی دیدار و ۵ توافقنامه مشترک به امضا رساند. این توافقنامهها در زمینههای جلوگیری از مالیات مضاعف میان دو کشور، حمایت مالی از صادرات…

Latest News

Related articles