امنیت تنگه هرمز تنها با کمک کشورهای منطقه تامین میشود

، به نقل از ارتش، امیردریادار دوم جعفر تذکر در دیدار با فرمانده ناوگروه نیروی دریایی پاکستان گفت: تمرین و برگزاری جلسه های مشترک به منظور تبادل اطلاعات و دانش دریایی حامل این پیام است که امنیت و صلح در منطقه راهبردی تنگه هرمز و شمال اقیانوس هند تنها…

Latest News

Related articles