امنیت زیرساخت توسعه اقتصادی است

، حجت الاسلام سید علیرضا ادیانی بعدازظهر دوشنبه در نشست با مرزبانان و مرزنشینان گلستان اظهارکرد: مرزنشینان و مرزبانان، دو بال امنیت کشور هستند و امروز روحیه جهادی و تلاش انقلابی را در مرزهای گلستان مشاهده کردم. وی با بیان اینکه یکی از مولفههای…

Latest News

Related articles