اموال و سهام دولت در شرکتها و صندوقها باید واگذار شود

دولت در مصوبهای مکلف شد که با واگذاری اموال و سهام دولت در شرکتها و صندوقها، منابع لازم برای اجرای قانون معافیت پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایی تا میزان ۵ نفر کارگر را تامین کند. ، نمایندگان در جلسه علنی نوبت شب مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی بخش…

Latest News

Related articles