امیدوارم مهربانی فراگیر شود/ مردم تیم ملی والیبال را دعا کنند

علیاصغر مجرد ملیپوش والیبال ایران در گفتگو با درباره سالی که گذشت گفت: سال ۹۹ به دلیل شرایط کرونایی، سال خوبی نبود، همگی استرس داشتیم که به بیماری دچار نشویم. تعدادی از دوستانمان را از دست دادیم و همین سال را تلخ کرد. امیدوارم سال جدید از شر این…

Latest News

Related articles