امینی: مشخص است که در برخی مسائل یک لابی رخ داده است

، ادامه بررسی لایحه شهرداری تهران مبنی بر «ادغام دو معاونت برنامهریزی، توسعه شهری و امور شورا و توسعه منابع انسانی» در دویست و هفتاد و پنجمین جلسه شورای شهر تهران مورد بررسی قرار گرفت. حسن رسولی خزانه دار شورای شهر در توضیح این لایحه گفت: در برنامه…

Latest News

Related articles