انتخابات عرصه نقشآفرینی بانوان است

، حجتالاسلام محمد قمی روز جمعه در اولین همایش نهضت پیشرفت بانوان تمدنساز استان قم که در شبستان نجمه خاتون حرم حضرت معصومه (س) برگزار شد بر لزوم اهتمام جدی برای ارتقای جایگاه بانوان تاکید کرد. وی با تمجید از تحلیلهای قابل استفاده و عمیق بانوان…

Latest News

Related articles