انتخابات فلسطین مهم و آغازی برای پایان دودستگی است

، اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس در گفتگو با خبرگزاری آناتولی ضمن استقبال از نزدیک شدن مصر و ترکیه آنرا به نفع فلسطین دانست و هر گونه اختلاف میان کشورهای عربی و اسلامی را دارای تاثیرات منفی بر فلسطین برشمرد. تاکید بر دولت توافق ملی وی ضمن تاکید…

Latest News

Related articles