انتخابات مظهر اراده مردم/زندگی مسالمت آمیز اقوام درآذربایجان غربی

، علی مصطفوی ظهر یکشنبه هفدهم اسفندماه در نشست فرمانداران استان با اشاره به برگزاری انتخابات مختلف در کشور، اظهار کرد: انتخابات در جمهوری اسلامی ایران مظهر اراده مردم است و اداره امور کشور متکی بر اراده و آرای مردم صورت میگیرد. وی انتخابات را فرصتی…

Latest News

Related articles