انتشار ابزار دولت آمریکا برای بررسی آلودگی به بدافزار سولار ویندز

آژانس امنیت زیرساختها و امنیت سایبری آمریکا از انتشار ابزاری برای اسکن سیستمهای رایانهای به منظور شناسایی آلودگی بدافزاری ناشی از حمله به شرکت سولارویندوز خبر داده است. به نقل از زد دی نت، این آژانس که به سیسا شهرت دارد، اعلام کرده ابزار یادشده…

Latest News

Related articles