انتشار نتایج اولیه افراد مجاز در آزمون استخدامی وزارت کشور

، روشن ضمیر مدیرکل توسعه منابع انسانی ضمن تبریک به افراد مجاز اعلام کرد پیرو اطلاعیه قبلی در خصوص انتشار نتایج آزمون کتبی و اعلام داوطلبین مجاز به منظور طی مراحل بعدی، اسامی افراد مذکور برای ستاد وزارت کشور پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور به آدرس…

Latest News

Related articles