انتصاب سرپرست جمعیت هلال احمر سنقر و کلیایی

، طی حکمی از سوی فرزین معتمدی، مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان کرمانشاه سرپرست هلال احمر شهرستان سنقر و کلیایی منصوب شد. در این حکم سعید عمرانی به عنوان سرپرست جدید جمعیت هلال احمر شهرستان سنقر و کلیایی منصوب شد. گفتنی است، پیش از این مصطفی متولیان…

Latest News

Related articles