انتقاد از بیآبی در قطب اقتصادی کشور/ اصناف کنگان منصف باشند

، گروه استانها، الهه عباسی: در حالی که شهرستان کنگان میزبان خیلی عظیم صنایع حوزه انرژی است و لقب پایتخت اقتصادی کشور را لقب میکشد، مردم این شهرستان با مشکلات زیادی روبرو هستند. شهرستانی که بخش عمده تأسیسات پارس جنوبی در آن قرار گرفته است و میزبان…

Latest News

Related articles