انتقاد از سیاست مزورانه آمریکا در قبال عراق

یکی از نمایندگان پارلمان عراق به شدت از رویکرد آمریکا در قبال کشورش انتقاد کرد و سیاست های واشنگتن در قبال بغداد را مزورانه توصیف کرد. به نقل از المعلومه، ضحی الحسینی نماینده وابسته به ائتلاف دولت قانون عراق با اشاره به ناکام ماندن تحرکات آمریکا از…

Latest News

Related articles