انجام ۱۷۸۳ مورد آزمون دورهای نازلهای سوخت مایع در لرستان

، مرضیه قنبریان امروز دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: مرحله چهارم آزمون دورهای نازلهای سوخت مایع در راستای صیانت از حقوق مردم و بررسی صحت عملکرد نازلهای عرضه بنزین و گازوئیل جایگاههای عرضه سوخت استان آغاز شد. وی گفت: با توجه به نزدیک شدن به…

Latest News

Related articles