انصارالله یمن با طرف آمریکایی هیچ دیدار مستقیمی نداشته است

عضو دفتر سیاسی جنبش انصارالله یمن در واکنش به اخباری مبنی بر دیدار نمایندگان این جببش با طرف آمریکایی در مسقط عمان تأکید کرد که هیچ دیدار مستقیمی میان دوطرف صورت نگرفته است.

Latest News

Related articles