انقلاب اسلامی در اعماق فکر و معرفت بشر تغییرات بنیادین ایجاد کرد

خبرگزاری مهر، آیتالله علیرضا اعرافی یکشنبه شب در مراسم تجلیل از طلاب جهادی فعال در بیمارستانها و آرامستانهای استان قم در ایام شیوع که در مجتمع فرهنگی و آموزشی امامزاده شاه سید علی (ع) برگزار شد، گفت: گروههای جهادی و ملت بزرگ ایران با همراهی و همدلی و…

Latest News

Related articles