انقلاب اسلامی زمینه ساز رفع محرومیت در بام ایران

گروه استانها: چهارمحال و بختیاری یکی از استانهای بسیار محروم کشور در دوران شاهنشاهی بود. این استان در تمام بخشها محروم بود و مردم زندگی بسیار سختی را سپری میکردند. بیکاری و درآمد بسیار پایین، کمبود فضای آموزشی، نبود واحد صنعتی، نبود جاده دسترسی…

Latest News

Related articles