انقلاب اسلامی یک انقلاب ضد امپریالیستی است

، گروه بین الملل- رویا فریدونی: همین دو سال پیش بود که جان بولتون مشاور سابق امنیت ملی آمریکا گفته بود که انقلاب ایران ۴۰ سالگی خود را نخواهد دید. البته نظیر چنین اظهارنظرهایی را پیش تر نیز از مقامهای آمریکایی و اسرائیلی شنیده بودیم. ما تقریباً از…

Latest News

Related articles