انگشتر هوشمند کلیدهای گمشده را می یابد

به نقل از نیواطلس، جستجو برای کلید در کیف آنهم درزمانی که دستهایتان پر است، کار سختی به حساب میآید. اما یک انگشتر هوشمند که با پرینتر سه بعدی ساخته میشود، این مشکل را حل میکند. محققان انستیتو فرانهوفر آلمان این انگشتر فلزی را به عنوان بخشی از پروژه…

Latest News

Related articles