انگلیس خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط «آلکسی ناوالنی» شد

به نقل از آناتولی، پس از آنکه دادگاهی در روسیه « آلکسی ناوالنی» منتقد معروف این کشور را به بیش از سه سال زندان محکوم کرد، دولت بریتانیا روز سه شنبه خواستار «آزادی فوری و بدون قید و شرط» این چهره اپوزیسیون روسیه شد. «دومینیک راب» وزیر خارجه انگلیس در…

Latest News

Related articles