اهالی رسانه خط شکن بازیابی سهم آذربایجان از اقتصاد و فرهنگ باشند

به نقل از روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان شرقی، داود بهبودی صبح امروز در دیدار با اعضای هیأت مدیره خانه مطبوعات استان اظهار کرد: مطبوعات و رسانه عرصهای حساس، مهم و ظریف است که فعالیت در آن ویژگیهای خاصی میطلبد. وی افزود: شکوفایی و…

Latest News

Related articles