اهتمام جدی برای اجرای محدودیت های کرونا در ایلام وجود ندارد

وی افزود: کم کاریهایی از طرف برخی مسئولان صورت میگیرد که اگر به طور جدی وارد عمل نشوند، شاهد قرمز شدن شهرهای مرزی خواهیم بود. سردار شاکرمی بیان کرد: ضرورت دارد تا مردم استان از سفر به مناطق آلوده خودداری کنند. وی گفت: بسیج، تمام ظرفیتهای خود را…

Latest News

Related articles