اهدای بیش از ۲۹ میلیارد ریال نذورات به ستاد بازسازی عتبات مرکزی

مظفر صفریان در گفتوگو با اظهار کرد: این هدایا شامل نذورات نقدی، طلا، سکه و کالا مانند شیشه، ایزوگام و… بوده است. وی ادامه داد: طرحهایی برای جذب نذورات مانند طرح بنای نور، طرح خشتهای طلا، طرح فرش نیز در سال گذشته اجرا شده است. جانشین ستاد بازسازی…

Latest News

Related articles