اهدای ۲۸ شی تاریخی به یگان حفاظت میراثفرهنگی کرمان

به نقل از روابط عمومی میراث فرهنگی استان کرمان، سرهنگ سیدعلی حسینی اظهار کرد: «قدمت تعدادی از این اشیا که شامل خنجر و حلقه مفرغی، پیه سوز و حلقه فلزی، کوزه سفالی، سرپیکره حیوانی، مهره سنگی میشود به پیش از تاریخ، دوران تاریخی و همچنین اسلامی برمیگردد…

Latest News

Related articles