اهدای ۵۰ فقره وام تسهیلات کارگشایی وکمک معیشتی به نیازمندان فریدن

نعمت الله محمودی در گفتوگو با ، با بیان اینکه شهرستان فریدن دارای دو بخش مرکزی به مرکزیت فریدن واقع در شهر داران و بخش زنده رود به مرکزیت دهستان «نهرخلج» است، اظهار داشت: ۲۸ روستا در شهرستان وجود دارد که بخش مرکزی فریدن دارای ۱۷ روستا و بخش زنده رود…

Latest News

Related articles