اهدای ۹۵ تبلت به دانش آموزان نیازمند شهرستان هشترود

هشترود- مدیر آموزش و پرورش هشترود از اهدای ۹۵ تبلت به دانش آموزان نیازمند شهرستان هشترود خبر داد. ، بهمن اقدمی عصر چهارشنبه در جمع خبرنگاران گفت: آموزش و پرورش هشترود در تهیه تبلتهای دانش آموزی از طریق جذب مشارکتهای مردمی پرونده درخشانی دارد. مدیر…

Latest News

Related articles