اولویت بایدن چیست/پایان جنگ یمن یا قطع منابع مالی ترامپ؟

، گروه بین الملل-پیمان یزدانی: در سپتامبر ۲۰۱۶ یک روز پس از جلسه ای که سنای آمریکا درباره فروش سلاح برای جنگی دیگری در خاورمیانه برگزار کرد، قراردادی ۱.۵ میلیارد دلاری برای فروش سلاح به عربستان که شامل بیش از ۱۵۰ تانک ابرامز می شد منعقد گردید. هر چند…

Latest News

Related articles