اولین محموله واکسن آکسفورد به مقصد تهران ارسال شد

سخنگوی سازمانغذا ودارو از ارسال نخستین محموله واکسن آکسفورد/آسترازنکا به ایران خبر داد. ، کیانوش جهانپور در فضای مجازی نوشت: نخستین محموله واکسن تهیه شده از سازوکار کواکس شامل بیش از ۷۰۰ هزار دز واکسن آکسفورد؛ آسترازنکا تولیدی شرکت sk-bio کره جنوبی…

Latest News

Related articles