اولین کنفرانس خبری بایدن و نقایص متعدد/ فرصتی برای حمله ترامپ

، گروه بین الملل؛ آمریکا شب گذشته شاهد برگزاری نخستین کنفرانس خبری «جو بایدن» در مقام رئیس جمهور بود؛ یک کنفرانس خبری که تا اندازه ای طولانی و خسته کننده بود و چنین به نظر می رسید که برنامه ریزی شده بود. به ویژه نوع پرسش ها و نیز تمرکز بیشتر…

Latest News

Related articles