اکران فیلمتئاتر «خاله مرجان و خروس» مریم کاظمی

به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بینالملل کانون، تئاتر «خاله مرجان و خروس» که از تولیدات سال ۱۳۹۰ مرکز تولید تئاتر و تئاتر عروسکی کانون پرورش فکری است از روز چهارشنبه ۱۱ فروردین ۱۴۰۰ در پایگاه مجازی کانون به نشانی th.kpf.ir به نمایش گذاشته خواهد…

Latest News

Related articles