اگر مردم ۲۰ روز را مراعات نکنند وارد پیک چهارم کرونا میشویم

اردبیل – رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان اردبیل گفت: ازدحام مسافرین در مناطق گردشگری، پلهای معلق و رستورانها نگران کننده بوده انتظار داریم در این ۲۰ روز پروتکلهای بهداشتی به جد رعایت شود. ، شهرام حبیب زاده در تشریح آخرین وضعیت شیوع ویروس در استان…

Latest News

Related articles