ایران، ترکیه و روسیه برحمایت از یک «سوریه مستقل» تأکید کردند

به نقل از آناتولی، سه کشور ایران، ترکیه و روسیه با صدور یک بیانیه مشترک خواستار برقراری سازش و توافق میان طرفهای جنگ داخلی سوریه شدند. این سه کشور در پی رایزنیهای صورت گرفته در حاشیه پنجمین نشست کمیته قانون اساسی [سوریه] در پایتخت اتریش، یک بیانیه…

Latest News

Related articles