ایران در ساخت و اجرای پروژههای خطوط لوله صددرصد خودکفا شد

به نقل از وزارت نفت، سعید ستاری نائینی صبح امروز، دوشنبه (چهارم اسفندماه) در آئین بهرهبرداری رسمی طرحهای ملی انتقال، توزیع و ذخیرهسازی فرآوردههای نفتی که با حضور بیژن زنگنه، وزیر نفت و علیرضا صادقآبادی، مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی…

Latest News

Related articles