ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی بیانیه مشترک صادر کردند

، متعاقب سفر «رافائل گروسی» مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی به تهران امشب (یکشنبه) ۲۱ فوریه (سوم اسفند ماه) بیانیه مشترکی از سوی ایران و این نهاد منتشر شد که به شرح زیر است: سازمان انرژی اتمی ایران (سازمان) و آژانس بینالمللی انرژی اتمی (آژانس) روح…

Latest News

Related articles