ایلام هنوز توسعه یافته نیست/ آمارها در استان بزرگنمایی می شود

، علی اکبر بسطامی شامگاه شنبه با حضور در برنامه زنده افق روشن از سیمای مرکز ایلام، گفت: استان ایلام دارای مواهب خدادادی زیادی است که با این حال، زیبنده ایلام نیست که در قعر جدول استانهای توسعه یافته کشور باشد. وی افزود: یکی از مهمترین ایرادات اصلی…

Latest News

Related articles