بارشهای پراکنده در مناطقی از کشور/ خلیج فارس مواج است

، بارش پراکنده در برخی مناطق خراسانهای رضوی و جنوبی، سیستان و بلوچستان، کرمان و ارتفاعات هرمزگان در ارتفاعات آذربایجانهای شرقی و غربی، کردستان و ارتفاعات زاگرس مرکزی باران میبارد. هواشناسی فردا در جنوب شرق، شمال غرب و ارتفاعات البرز مرکزی بارش…

Latest News

Related articles