بارش۳۳میلیمتری باران دریاسوج/ برف در برخی مناطق به۳۵سانتیمتر رسید

ولی بهره مند در گفتگو با افزود: بر اساس بارشهای اخیر استان کهگیلویه و بویراحمد تا ساعت ۱۸ و ۳۰ دقیقه یکشنبه ۱۹ بهمن در آبمورد لوداب ۶۱، سرفاریاب ۵۳، چرام ۵۰، سرآسیاب یوسفی ۵۰ و باشت ۴۷ میلیمتر بارش به ثبت رسید. بهره مند تصریح کرد: همچنین در دوگنبدان…

Latest News

Related articles