بارش خاکستر در اهواز – خبرگزاری مهر

اهواز – خاکسترهای حاصل از آتش زدن مزارع اهواز باز هم خانهها و خیابانهای اهواز را سیاه پوش کرد ، در چند شب اخیر این موضوع تکرار شد و دود و خاکستر حاصل از سوختن مزارع نیشکر بار دیگر نفس مردم خوزستان را گرفت سوزاندن مزارع نیشکر با وجود اعتراض و مخالفت…

Latest News

Related articles