بارش ها در زنجان ۳۷ درصد کاهش دارد

محمدرضا رحمان نیا در گفتگو با به میزان بارشها در استان زنجان اشاره کرد و گفت: از اول مهرماه سال گذشته دوم فروردین ماه سالجاری بیش از ۱۵۲.۳ میلی متر بارش در استان زنجان ثبت شده که نسبت به دراز مدت بیش از ۲۲ درصد کاهش دارد. وی اظهار کرد: بارندگیها در…

Latest News

Related articles