بازارگردانی برجامی بایدن و اصل فراموش شده

گروه بین الملل: بعد از گذشت یک ماه از آغاز به کار رئیس جمهور جدید آمریکا زمان مهمترین آزمون سیاست خارجی برای «جو بایدن» فرا رسیده و اینک او باید تکلیف ایالات متحده را با برجام مشخص کند. بایدن در دوران رقابت های انتخاباتی از اشتباه بودن سیاست های…

Latest News

Related articles